Hải sâm biển có tác dụng gì?

Hải sâm biển có tác dụng gì?

Hải sâm là một loại động vật không xương sống, sống ở biển, trên đáy cát hoặc san hô chết, tập trung nhiều nhất ở độ sâu 2 – 5m, hay gặp ở vùng vịnh và những nơi có nhiều

Read more: