Công trình nghiên cứu Cây Lan kim tuyến

Chuyên mục: Nghiên cứu về thuốc nam
 

MỤC LỤC TRA CỨU CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÁC CÂY THUỐC
TRÊN TẠP CHÍ/HỘI NGHỊ KHOA HỌC/KỶ YẾU CTNCKH
HIỆN CÓ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN – VDL


STT

TIÊU ĐỀ

1

Hiện trạng phân bố cây thuốc trên một số đảo ở Việt Nam

2

Nghiên cứu nhân nhanh iv vitro loài lan kim tuyến Anoectochilus Setaceus Blume thông qua cảm ứng tạo protocorm like bodies

3

Nghiên cứu sử dụng chỉ thị DNA mã vạch trong nhận dạng loài lan kim tuyến (Anoectochilus roxburghii)

4

Tính đa dạng hệ thực vật bậc cao có mạch ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Thanh Hoá

5

Đa dạng nguồn tài nguyên thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, tỉnh Sơn La

6

Đặc điểm hình thái, phân bố và sinh thái của loài lan kim tuyến Anoectochilus Setaceus Blume ở vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội

7

Kết quả 20 năm thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen và giống cây thuốc

8

Sách đỏ VN: lan kim tuyến các cây kim tuyến họ lan (Đặc điểm nhận dạng, sinh học và sinh thái, phân bố, giá trị sử dụng, tình trạng, phân hạng, biện pháp bảo vệ)

9

Công tác quản lý và phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

10

Nghiên cứu bảo tồn cây thuốc dân tộc khu vực Sa Pa

11

Vườn quốc gia Bạch Mã với dự án “Bảo tồn nguồn cây thuốc cổ truyền”

12

Nghiên cứu bảo tồn cây thuốc dân tộc khu vực Sa Pa

13

Bảo tồn tại chỗ cây thuốc bản địa và y học cổ truyền dân tộc

14

Đề tài khai thác và phát triển nguồn gen cây thuốc có đề cập đến LKT

15

Nghiên cứu bảo tồn cây thuốc ở vườn quốc gia Bạch Mã

16

Nghiên cứu bảo tồn cây thuốc dân tộc khu vực Sa Pa – Lào Cai

17

Cây thuốc trong hệ thực vật Sa Pa – Phan xi pan


Tài liệu toàn văn tra cứu tại Trung tâm Thông tin – Thư viện VDL (P. Thư viện)

Nhấn vào đây để tải mục lục chi tiết

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries